MERKEZEFENDİ LİHKAB

KADASTRAL YOL SINIRLANIRIN BELİRLENMESİ

Kamuya açık veya taşınmazın erişimi için kullanılan ve tapu planlarında yol, meydan, sokak gibi tanımlanan alanların sınırlarının belirlenmesidir.